Armáda spásy, Adelante, Nízkoprahové denní centrum Ostrava

Kód: 21/0178
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 87
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 626 884 Kč 111 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč