Armáda spásy, Adelante, Terénní program Ostrava

Kód: 21/0177
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 94
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 811 807 Kč 28 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč