Na Výminku s.r.o.

Kód: 21/0174
Žadatel: Na Výminku s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 100
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
15 750 305 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 300 000 Kč