Test Cup 2021

Kód: 21/0173
Žadatel: BK SNAKES OSTRAVA z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
610 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 50 000 Kč