Osobní asistence Ostravsko

Kód: 21/0172
Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 95
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 093 000 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč