Osobní asistence Ostravsko

Kód: 21/0171
Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 97
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
748 511 Kč 298 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 298 000 Kč