Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022)

Kód: 21/0170
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 98
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
43 421 278 Kč 2 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 2 000 000 Kč