Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené Ostrava

Kód: 21/0169
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 94
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
8 142 728 Kč 615 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 100 000 Kč