Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava

Kód: 21/0168
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 96
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
11 653 008 Kč 420 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 200 000 Kč