Mytí umělého povrchu atletické dráhy na Městském stadionu

Kód: 21/0165
Žadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
324 000 Kč 324 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 324 000 Kč