Terénní program Ostrava

Kód: 21/0164
Žadatel: Renarkon,o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 96
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
5 462 301 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 200 000 Kč