VÝSTAVA PRO DNY FAJNE RODINY

Kód: 21/0162
Žadatel: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast rodinná politika
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 44
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 000 Kč 10 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 10 000 Kč