Ostrava Cup 2021 - 19.ročník mezinárodního turnaje pro děvčata ve věku 6 až 19 let.

Kód: 21/0160
Žadatel: Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
582 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 50 000 Kč