H(u)rááá jeme si - trochu jiná výstava

Kód: 21/0154
Žadatel: MgA. Hana Volkmerová Ph.D.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
125 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 40 000 Kč