Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2021

Kód: 21/0136
Žadatel: Ostravská univerzita
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 74
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
250 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 50 000 Kč