Podpora rozvoje činnosti talentované mládeže a mužů MFK VÍTKOVICE v roce 2021.

Kód: 21/0129
Žadatel: MFK VÍTKOVICE z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 750 000 Kč 2 050 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 1 000 000 Kč