Ostravský kompot 2021

Kód: 21/0122
Žadatel: TROJHALÍ KAROLINA
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 77
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
730 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 100 000 Kč