Servis point "Dotáhni kolečko!"

Kód: 21/0112
Žadatel: 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast revitalizace veřejného prostoru
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
260 000 Kč 260 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 260 000 Kč