Hravé bilingvní vzdělávání v Penguin´s KINDERGARTEN

Kód: 21/0109
Žadatel: Penguin´s KINDERGARTEN - mateřská škola PRIGO, s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
420 000 Kč 420 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 178 000 Kč