Bilingvní a cizojazyčná výuka na Hello

Kód: 21/0107
Žadatel: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 98
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 190 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 404 000 Kč