Pokračujeme s angličtinou

Kód: 21/0103
Žadatel: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V.Makovského 4429, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 36
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
120 000 Kč 110 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 110 000 Kč