Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě-Mariánských Horách - rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky

Kód: 21/0102
Žadatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 68
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
400 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 283 000 Kč