Around the World aneb bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka Škarvady

Kód: 21/0097
Žadatel: Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 85
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 250 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 352 000 Kč