Zvýšení kvality výuky a podpora moderní pedagogiky vzdělávání pro 21.století na mezinárodním gymnáziu

Kód: 21/0095
Žadatel: 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 60
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
23 500 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 248 000 Kč