Podpora cizojazyčné výuky na Základní škole Slezská Ostrava, Bohumínská 72 ve školním roce 2021/2022

Kód: 21/0088
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 56
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
478 000 Kč 478 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 230 000 Kč