Bez jazyků do světa, jezdí jenom popleta III. - CLIL na Formance

Kód: 21/0085
Žadatel: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 63
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
527 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 259 000 Kč