Podpora výuky angličtiny v Univerzitní mateřské škole VŠB-TUO

Kód: 21/0083
Žadatel: Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 47
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
260 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 193 000 Kč