Poznáváme cizí jazyky - Anglický jazyk CLIL 3

Kód: 21/0082
Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 46
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
350 000 Kč 350 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 191 000 Kč