Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava

Kód: 21/0081
Žadatel: Linka bezpečí, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 53
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
34 489 102 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 20 000 Kč