Podpora rozvoje cizojazyčné výuky na ZŠ Pěší

Kód: 21/0080
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 55
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
250 000 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 228 000 Kč