Mluvíme anglicky od školky až po střední školu

Kód: 21/0078
Žadatel: Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 80
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
800 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 331 000 Kč