Podpora bilingvní výuky na ZŠ formou metody CLIL

Kód: 21/0077
Žadatel: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 58
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
370 000 Kč 370 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 238 000 Kč