Celá Mitušova jazykům otevřena

Kód: 21/0076
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 73
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
515 000 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 300 000 Kč