S rodilými mluvčími to jde lépe

Kód: 21/0075
Žadatel: Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 69
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
480 000 Kč 430 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 287 000 Kč