Jazyků se nebojíme IV.

Kód: 21/0073
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 53
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
400 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 220 000 Kč