Cizojazyčná výuka 2021

Kód: 21/0069
Žadatel: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 48
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
495 000 Kč 495 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 199 000 Kč