Zajištění podmínek pro vznik nové sociální služby – odlehčovací služba

Kód: 21/0067
Žadatel: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 63
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
388 990 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 200 000 Kč