Hýbej se Heřmaňáku 2021

Kód: 21/0061
Žadatel: Heřmanice dětem z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast rodinná politika
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 40
Bodové hodnocení: 44
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
103 000 Kč 33 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 30 000 Kč