Fajny most

Kód: 21/0060
Žadatel: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast rodinná politika
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 40
Bodové hodnocení: 47
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
49 000 Kč 49 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 45 000 Kč