Kolonáda - cykloorienťák Ostravou

Kód: 21/0059
Žadatel: Kulturně sportovní spolek Elegant
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast rodinná politika
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 40
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
113 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 40 000 Kč