Ostravské centrum nové hudby: Ostravské dny nové hudby a Ostravské dny nové opery NODO

Kód: 20/1600
Žadatel: Ostravské centrum nové hudby, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 77
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
45 200 000 Kč 13 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 1 800 000 Kč
2022 1 800 000 Kč
2023 1 800 000 Kč
2024 1 800 000 Kč