Svatováclavský hudební festival 2021-2014

Kód: 20/1587
Žadatel: Svatováclavský hudební festival, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 83
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
51 870 000 Kč 23 780 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 3 500 000 Kč
2022 3 500 000 Kč
2023 3 500 000 Kč
2024 3 500 000 Kč