Letní shakespearovské slavnosti Ostrava

Kód: 20/1552
Žadatel: PaS de Theatre s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 83
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
43 458 600 Kč 12 080 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 2 500 000 Kč
2022 2 500 000 Kč
2023 2 500 000 Kč
2024 2 500 000 Kč