Colours of Ostrava

Kód: 20/1512
Žadatel: Colour Production, spol. s r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 87
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
645 280 000 Kč 28 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 5 300 000 Kč
2022 5 300 000 Kč
2023 5 300 000 Kč
2024 5 300 000 Kč