Divadelní festival Dream Factory Ostrava 2021 - 2024

Kód: 20/1486
Žadatel: Dream Factory Ostrava, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 80
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
30 080 000 Kč 11 340 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 2 000 000 Kč
2022 2 000 000 Kč
2023 2 000 000 Kč
2024 2 000 000 Kč