NEVO DROM - Novou cestou 2021

Kód: 20/1228
Žadatel: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2021 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 90
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 486 000 Kč 600 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 600 000 Kč