Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

IoT - STUDIJNÍ PLATFORMA V OBLASTI ORTOTICKO PROTETICKÝCH POMŮCEK

Kód: 20/0952
Žadatel: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 745 000 Kč 1 745 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 500 000 Kč