Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Rozvoj Klubu pro nadané a talentované děti a mladé lidi v Korunce

Kód: 20/0908
Žadatel: Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 81
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 222 000 Kč 1 222 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 500 000 Kč