Projekt organizované sportovní přípravy dětí a mládeže hokejového klubu HC VÍTKOVICE RIDERA směřující k uplatnění ve vrcholovém sportu

Kód: 20/0767
Žadatel: HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
36 270 000 Kč 30 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 23 000 000 Kč