Příprava hráčů kategorie U6 až U19 pro vrcholový sport

Kód: 20/0750
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
50 000 000 Kč 30 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 24 500 000 Kč